Handelsbetingelser

Aftalens indgåelse

Når du køber adgang til Det Spirituelle Univers, indgår du aftale med Rikke Hertz Counseling ApS, CVR-nr. 33240627, Duemosevej 35-37, 3460 Birkerød, tlf. 7040 4647.

Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på din oplyste e-mail. På din profilside i Det Spirituelle Univers kan du til enhver tid se og printe dine kvitteringer. Derudover kan du på din profilside se om dit abonnement er aktivt.

Abonnement

Dit abonnement i Det Spirituelle Univers giver fuld adgang til alle 12 emner indenfor spirituel udvikling.

Har du investeret i et abonnement på kr. 11.111,- har du fuld adgang til alt indhold på siden, og indholdet vil altid være tilgængeligt for dig i 12 måneder fra købsdatoen.

Platforme og enheder

Det Spirituelle Univers er udviklet til udvalgte digitale platforme. Oplevelsen og funktionaliteten kan variere alt efter platform (PC, MAC, IOS, Android).

Der kan afspilles indhold fra Det Spirituelle Univers på én enhed ad gangen.

For at forhindre misbrug kan du højst benytte to forskellige modtage-enheder inden for 24 timer, f.eks. en PC og en iPad. Du vil blive bedt om at registrere dine modtage-enheder og kan højst benytte to forskellige modtage-enheder. På din profilside kan du registrere og styre, hvilke modtage-enheder, der har adgang.

Begrænsninger i brug af tjenesten

Du kan tilgå det fulde indhold af Det Spirituelle Univers i hele verden.

Betaling

Du skal betale for adgangen til Det Spirituelle Univers i hele aftaleperioden. Det Spirituelle Univers yder ingen refusion ved manglende eller delvis brug af Det Spirituelle Univers. Se i øvrigt reglerne for fortrydelsesret nedenfor.

Visa/Dankort, Visa, Visa Electron og Mastercard udstedt af en bank i Kongeriget Danmark, kan benyttes til betaling.

Fortrydelsesret

Der er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage til dit køb af abonnement på Det Spirituelle Univers. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse (evt. kampagneperiode medregnes) altså fra du afgiver din bestilling på Det Spirituelle Univers’ hjemmeside til den udløber 14 dage efter. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement i brug. I praksis betyder det, at du ikke har startet den første afspilning af Det Spirituelle Univers, da du ved at tage abonnementet i brug giver afkald på fortrydelsesretten. Med din bestilling af Det Spirituelle Univers har du udtrykkeligt samtykket til og anerkendt, at fortrydelsesretten bortfalder, når benyttelsen af abonnementet påbegyndes.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du - inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen - i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til Rikke Hertz Counseling ApS, Høje Sandbjergvej 16, 2840 Holte eller på info@rikkehertz.com.

For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse bedes du oplyse følgende:

  • E-mail adresse
  • Ordrenummer
  • Mobilnummer oplyst ved oprettelsen

Rikke Hertz Counseling refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Rikke Hertz Counseling ApS har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Parternes forpligtigelser

Rikke Hertz Counseling ApS er forpligtet til at levere Det Spirituelle Univers, så længe abonnementsaftalen er i kraft.

Dit abonnement er knyttet til din e-mail og er personlig for dig.

Du må ikke udsende indholdet fra Det Spirituelle Univers offentligt, og du må ikke kopiere eller distribuere indholdet fra Det Spirituelle Univers. Hvis Rikke Hertz Counseling ApS konstaterer eller har mistanke om, at du kopierer indhold fra Det Spirituelle Univers eller deler brugeradgangen med personer uden for din husstand, kan Rikke Hertz Counseling uden varsel afskære din adgang til at benytte Det Spirituelle Univers. Rikke Hertz Counseling forbeholder sig ret til at iværksætte retsforfølgning af krænkelsen.

Du må ikke omgå de sikkerhedsforanstaltninger, der er opstillet i forhold til brugen af Det Spirituelle Univers i Kongeriget Danmark og i udlandet. Dette vil blive betragtet som ulovlig brug af Det Spirituelle Univers.

Rikke Hertz Counseling påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde. Rikke Hertz Counseling fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at en bruger har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer eller supplerende vejledninger.

Ophør

Uddannelsen ophører uden varsel 12 måneder efter købsdatoen.

Du modtager en e-mail, når opsigelsen er registreret. Hvis du ikke modtager en bekræftelse indenfor 14 dage efter din opsigelse, skal du kontakte Det Spirituelle Univers.

Kontaktoplysninger

Spørgsmål vedrørende abonnement og brug af Det Spirituelle Univers kan rettes til:

Rikke Hertz Counseling, tlf. 7040 4647. e-mail: info@rikkehertz.com

Scroll to Top